Skip to main content

Allmänmedicin

Allmänmedicin är en av många medicinska specialiteter i Sverige. Allmänläkare är specialister inom allmänmedicin och har bred kunskapsbas och är den typ av läkare du främst träffar på inom öppenvården. Kärt barn har många namn och allmänläkare brukar ibland kallas för distriktsläkare, husläkare eller familjeläkare.

Hur kan en allmänläkare hjälpa dig?

En allmänläkare sysslar både med prevention, utredning och behandling. Finns det tecken på tillstånd där sjukhusets tekniska resurser behövs kommer vi kunna upptäcka det och remittera dig vidare.

Oftast kan allmänläkaren på Trygga Doktorn hjälpa dig med de besvär du har. Det kan gälla högt blodtryck, sömnproblem, astma, ledvärk, magont, luftvägsinfektion, hudutslag och mycket annat.

PRIVAT FÖRSÄKRING

Har du en sjukvårdsförsäkring som du vill använda dig av kan du ringa oss för att boka en tid. Vi kontaktar därefter ditt försäkringsbolag för godkännande innan vårdplanering kan starta. Du kan också ringa ditt försäkringsbolag och uppge att du önskar vård via Trygga Doktorn.
Vi har korta ledtider vilket leder till snabb och effektiv utredning, behandling och resultat!

PRIVATBETALANDE

Till Trygga Doktorn kan du komma som privatbetalande patient. Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.