Skip to main content

Årskontrollen

1099 kr

24 hälsomarkörer

Årskontrollen är ett hälsokontrollpaket som fokuserar på sex viktiga områden: diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, sköldkörtelfunktion, blodstatus, njurfunktion och leverfunktion. Paketet inkluderar 24 värden och är en grundläggande hälsokontroll för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​.

Om Årskontrollen

Ger dig insikt i hjärt- och kärl-status, diabetes, blodstatus, lever- och njurfunktion och sköldkörtelrubbning.

Upptäcker grundläggande avvikelser för att minska risken och arbeta förebyggande avseende hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Paketet inkluderar 24 värden och är en grundläggande hälsokontroll för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​.

Årskontrollen-paket
Vad Detta Paket Inkluderar

Auskultation

Du träffar läkare som lyssnar på hjärtat och lungorna.

Blodtryck

Du träffar läkare som tar och bedömer ditt blodtryck.

Blodprover

Du lämnar blodprover för att få koll på din hälso- och träningsstatus. Totalt 24 hälsomarkörer mäts.

Bedömning

Du får en helhetsbedömning baserat på kliniska undersökningen och provsvaren.

Prover som tas

Vad händer när jag har beställt en hälsokontroll?

En remiss skickas till provtagningstället. Du kan gå direkt och göra din provtagning.

Vad ska jag tänka på innan provtagning?

Kom gärna 10-15 minuter innan provtagning och ta den stunden att vila. Var noga med att följa eventuella instruktioner på plats.

Vad ska jag ha med mig till provtagning?

Det enda du behöver ta med dig är en giltig legitimation.

När får jag tillgång till mina resultat?

Vissa tester har lite längre svarstid men du kan räkna med att ha dina resultat inom 7 arbetsdagar.