Skip to main content

Köpvillkor

Trygga Doktorn och våra tjänster

 • Trygga Doktorn är ett svenskt bolag som, genom samarbete med underleverantörer, tillhandahåller radiologiska och medicinska undersökningar till privatpersoner och företagskunder. 
 • Hälsoundersökning från vårt utbud beställs av dig som privatperson eller företag via vår hemsida. För att beställa en undersökning hos Trygga Doktorn måste du vara över 18 år, ha ett svenskt personnummer, ett mobiltelefonnummer och en e-postadress, för att vi skall kunna kontakta dig och för att kunna hantera dina remisser. Företagskunder gör enklast sina beställningar genom att kontakta oss på info@tryggadoktorn.se.
 • Din remiss för undersökning utfärdas efter att du har fyllt i det hälsoformulär som finns på hemsidan. Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från ifyllt hälsoformulär skickats in. Betalning för din undersökning sker efter din undersökning via faktura som skickas via post eller e-post.
 • Trygga Doktorn utför hälsoundersökningar och rådgivning framför allt i förebyggande syfte, men erbjuder också riktade undersökningar för specifika organ och skelettdelar. Trygga Doktorn tar inte ansvar för behandling av sjukdom som upptäcks genom undersökning utförd via Trygga Doktorn. De undersökningar Trygga Doktorn tillhandahåller är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan bör i stället ses som ett komplement. För det fall du känner att du är i behov av sjukvård ska du kontakta din vårdgivare oavsett vad som framgår av innehållet i de rapporter som upprättats av Trygga Doktorn.

Köpvillkor

Undersökningar beställs och betalas via Trygga Doktorns hemsida. Företagskunder som vill betala mot faktura beställer enklast undersökningar genom att kontakta Trygga Doktorn på info@tryggadoktorn.se.

Under normala förhållanden får du tid för undersökning inom 7 arbetsdagar från att du fyllt i ditt hälsoformulär.

Faktura
Beställning av undersökning mot faktura är bindande. Fakturan skickas via e- post med betalningsvillkor 5 arbetsdagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensränta + 8 % på fakturabeloppet från förfallodagen.

Under normala förhållanden erbjuds du/dina anställda undersökningstid inom 7 arbetsdagar från att betalningen registrerats och ifyllt hälsoformulär inkommit till Trygga Doktorn.

 • När du fått din undersökningstid för en röntgenundersökning via telefon eller post har du möjlighet att boka om din tid senast 48 timmar innan utsatt undersökningstid. Vid av- och ombokning mindre än 48 timmar innan inbokad undersökning debiteras det fulla priset för undersökningen.
 • Vid avbokning mindre än 7 dagar innan inbokad undersökningsdag debiteras en administrativ avgift à 25% av priset för undersökningen.
 • Vid avbokning mer än 7 dagar innan inbokad undersökningsdag debiteras en administrativ avgift à 250 kr.
 • Missar du att närvara på din utsatta undersökningstid utgår din undersökning och du blir debiterad hela beloppet.
 • Vid avbokning efter att hälsoformulär inkommit till Trygga Doktorn, men remiss inte har skrivits, tas en avgift på 250 kr.
 • När du inkommit med ditt ifyllda hälsoformulär granskas formuläret av Trygga Doktorns specialistläkare som skriver en remiss för din undersökning vilken därefter granskas av mottagande specialistläkare där du skall genomgå din undersökning innan du kan boka in din tid.

Den remiss som skapas vid din beställning efter att du fyllt i ditt hälsoformulär är giltig i 30 dagar efter din beställning. Remissen kan ombokas en gång utan kostnad. Vid ytterligare ombokningar debiteras en administrativ avgift på 500 SEK per ombokning. Om du inte genomför din undersökning under remissens giltighetstid förfaller den och kan därefter inte nyttjas. Icke nyttjad remiss ger inte kunden rätt till återbetalning.

 • Kunden är medveten om att genomförandet av hälsokontroller samt utvärderingen av resultaten därav sker enligt det rådande vetenskapligt grundade kunskapsläget, vilket kan komma att förändras över tid. Som kund är du således inte garanterad ett visst resultat.
 • Trygga Doktorn kommer inte upptäcka alla sjukdomar och kan därför inte ta ansvar för att kunden inte har några andra sjukdomar än de som eventuellt kan komma att upptäckas vid undersökningen. Det finns alltid en risk att undersökningsresultat av olika anledningar är missvisande eller att de undersökningar som genomförts inte ger en rättvisande bild av situationen och kundens hälsotillstånd. Ingen undersökning kan till 100 % utesluta någon sjukdom/tillstånd. Trygga Doktorn ansvarar inte för falskt negativa svar.
 • Ansvaret för utredningar och i synnerhet en korrekt analys av undersökningsresultaten ligger hos våra underleverantörer och inte på Trygga Doktorn.
 • Vid en hälsoundersökning/röntgenundersökning/provtagning finns det, som alltid, risk för så kallade falska positiva fynd. Detta innebär att det vid undersökning kan påvisas risker som vid närmare undersökning visar sig vara ofarliga. 
 • Trygga Doktorn kan inte garantera att du efter att ha genomfört undersökning enligt dessa allmänna villkor inte kommer att drabbas av någon sjukdom.
 • Trygga Doktorn ansvarar inte för fel som kan hänföras till någon underleverantör av undersökningar, ej heller till tekniska fel hänförliga till Trygga Doktorns webportal.
 • Trygga Doktorns ansvar för skada sträcker sig till vad som framgår av tvingade lagstiftning. Utöver vad som följer av sådan lagstiftning är Trygga Doktorn ansvarigt endast vid vårdslöshet.
 • Trygga Doktorn tar inte ansvar för fynden på din undersökning. Det är upp till kunden att söka adekvat vård och/eller uppföljning med avseende på undersökningsfynden. Läkare på Trygga Doktorn kan dock ge råd om var och hur kunden ska söka vård.

Regelrätta uppföljningar (besök eller telefonsamtal) är endast inkluderade i priset för paketundersökningarna. Eventuella uppföljningar för enskilda undersökningar/prover debiteras enligt vår prislista.