Skip to main content

Långtids-EKG

VARFÖR GÖRS EN LÅNGTIDS-EKG?
Med långtids-EKG kan vi mäta ditt hjärtas rytm under ett eller flera dygn. Undersökningen används bland annat vid utredning av hjärtklappning, yrsel eller svimning. Arytmier, som innebär att hjärtat slår oregelbundet eller att pulsen är för snabb alternativt för långsam, är ofta intermittenta och svåra att fånga på vilo-EKG. Undersökningen kan även kallas Holter-EKG eller bandspelar-EKG. En liten mobil inspelningsapparat övervakar hjärtat och spelar in alla hjärtslag och arytmier för senare analys. Du får som patient föra dagbok över vad du gör respektive när du känner dina typiska arytmisymtom för senare jämförelse med EKG och värdering av eventuell korrelation mellan arytmier och symtom.

Vanliga orsaker till registrering med långtids-EKG är:

  • Hjärtklappning
  • Yrsel
  • Svimning
  • Trötthet

HUR GÅR EN UNDERSÖKNINGEN TILL?
Dag 1: Vi fäster fyra eller fem klisterelektroder på din bröstkorg (undvik därför urringat). Elektroderna ansluts via kablar till en bärbar inspelningsenhet för kontinuerlig EKG-registrering. När utrustningen är påkopplad går du hem, lever som vanligt men får inte duscha under registreringstiden. Du ska föra dagboksanteckningar om vad och när du gör någon aktivitet (till exempel promenader, arbete och sömn) samt även notera eventuella symtom under registreringen.
Dag 2, 3, 4 eller 5: Du ska komma tillbaka samma klockslag som på kallelsen, den dag utrustningen ska kopplas av.

PRIVATBETALANDE

Boka din tid idag genom att ringa, maila oss eller genom genom att boka tid via hemsidan.