Skip to main content

Sömnregistrering

Sömnapnéutredning

VARFÖR GÖRS EN SÖMNREGISTRERING?
Om du misstänker att du kan ha sömnapné eller någon annan sömnstörning kan du få genomgå en sömnregistrering (sömnapnéutredning). Med rätt diagnos kan du få rätt behandling så att din hälsa blir bättre.

VAD ÄR SÖMNAPNÉ?
Sömnapné innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Det beror på att luftströmmen täpps till, till exempel om tungan faller bakåt i svalget. Andningsuppehållen stör sömnen och du blir ofta trött på dagarna. Du märker sällan själv att du har andningsuppehåll, utan ofta är det någon i den närmaste omgivningen som uppmärksammar att du har andningsuppehåll eller snarkar.

Sömnapnéutredning

  • Vi utreder dig för sömnapné via sömnregistrering.
  • Vi utreder både dig som är privat- och försäkringskund.

VANLIGA SYMTOM PÅ SÖMNAPNÉ
Det här är andra vanliga symtom vid obstruktiv sömnapné:

  • Du är extra trött på morgonen när du vaknar.
  • Du har en klumpkänsla i halsen på morgonen.
  • Du är trött på dagarna.
  • Du vaknar flera gånger på natten.
  • Du behöver kissa flera gånger på natten.

HUR GÅR UNDERSÖKNINGEN TILL?
Sömnregistrering i hemmet liknar den registrering som görs på sömnlaboratorium eller sjukhus, men den är lite bekvämare och enklare för dig. Vi placerar sensorer på din överkropp för att monitorera och registrera din sömn.

På kvällen innan sömnregistreringen ska göras går du igenom din vanliga kvällsrutin. Precis innan du lägger dig fäster du sedan utrustningen enligt anvisningarna och startar inspelningen. På morgonen tar du av utrustningen enligt anvisningarna och lämnar tillbaka inspelaren oss.

PRIVAT FÖRSÄKRING

Har du en sjukvårdsförsäkring som du vill använda dig av kan du kontakta ditt försäkringsbolag och uppge att du önskar vård via Trygga Doktorn.

PRIVATBETALANDE

Till Trygga Doktorn kan du komma som privatbetalande patient. Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.