Skip to main content

Athelite

1999 kr

40 hälsomarkörer

Athelite-paktetet är till för dig som vill få koll på din hälso- och träningsstatus. Passar dig som vill veta hur din träning påverkar dig och hur du ska optimera den framöver. Fysisk träning har stor effekt på kroppen. Nivåerna på det ”onda kolesterolet” (LDL) sjunker medan det ”goda kolesterolet” (HDL) ökar. Känsligheten för insulin ökar, vilket minskar risken för att utveckla typ 2 diabetes. Detta test kan påvisa att det hårda arbete du lägger ner på din träning ger faktiska resultat. 

Om Athelite

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Ger dig insikt hur din sköldkörtel, blodfetter, blodvärden, vitaminer påverkar din hälsa och prestation.

Paketet inkluderar 40 värden och är en grundläggande hälsokontroll för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​.

Athelite-paket
Vad Detta Paket Inkluderar

Auskultation

Du träffar läkare som lyssnar på hjärtat och lungorna.

Blodtryck

Du träffar läkare som tar och bedömer ditt blodtryck.

Blodprover

Du lämnar blodprover för att få koll på din hälso- och träningsstatus. Totalt 40 hälsomarkörer mäts.

Bedömning

Du får en helhetsbedömning baserat på kliniska undersökningen och provsvaren.

Prover som tas

Vad händer när jag har beställt en hälsokontroll?

En remiss skickas till provtagningstället. Du kan gå direkt och göra din provtagning.

Vad ska jag tänka på innan provtagning?

Kom gärna 10-15 minuter innan provtagning och ta den stunden att vila. Var noga med att följa eventuella instruktioner på plats.

Vad ska jag ha med mig till provtagning?

Det enda du behöver ta med dig är en giltig legitimation.

När får jag tillgång till mina resultat?

Vissa tester har lite längre svarstid men du kan räkna med att ha dina resultat inom 7 arbetsdagar.